Sampling systemen
  • Representatieve monstername voor industriele proces-stromen en afvalstromen (gas, vloeibaar, vast)
  • Constructie van sample transfer systemen voor representatieve analyse (gas/vloeistof)
  • Validatie van monstername-procedures (PAK's in water/ PCB's in olie)
  • Stofmetingen onder iso-kinetische condities