Stofmeting
  • Gravimetrische stofmeting (Arbo en Milieu)
  • Met de gravimetrische methode wordt een bekende hoeveelheid lucht aangezogen door een filter. De hoeveelheid stof in de lucht wordt op dit filter gevangen met een efficiency van beter dan 99%. Het stofgehalte betreft het totaal van de inhaleerbare respirabele en thorale fracties.
  • Isokinetische stofmeting (Milieu emissie)
  • Deze gravimetrische methode is analoog aan de bovengenoemde, met die voorwaarde dat de lineaire snelheid van de lucht in de monstername-conus gelijk is aan de lineaire snelheid van het monster.
  • Optische stofmeting/monitoring
  • Met de on-site stofmeting wordt direct het stofgehalte gemeten. De infrarood techniek is gebaseerd op het meten van strooilicht. Deze methode dient gecalibreerd te worden omdat de monitor niet is afgestemd op het soort stof en de deeltjesgrootte verdeling.